Modningsakupunktur eller fødselsforberedende akupunktur

Akupunktur brukes for å forberede kroppen til fødsel. De siste årene har dette blitt svært populært. Mange ønsker seg en normal fødsel med en spontan start og en god progresjon i forløpet. Tilbudet blir også kalt modningsakupunktur. Klinikk Stikk tilbyr blant annet modningsakupunktur hos gravide fra uke 36 i svangerskapet.

Forskninger viser gode resultater på at flere kvinner som har benyttet seg av modningsakupunktur fikk mindre komplikasjoner ved fødsel, de fødet nærmere termin og hadde en raskere fødsel. Behandlingen vil gå ut på å forberede den gravide kvinnen slik at det er gode muligheter for at hun ikke opplever en vanskelig fødsel.

Akupunktur mot graviditetsplager

Vanlige plager under graviditet er svangerskapskvalme, halsbrann, forstoppelse,hemoroider,søvnplager, lavt energinivå, smerter/ bekkenløsning, urinveisproblemer, leggkramper, snu seteleie og fødselsangst. Dette er noe av de problemene gravide oppsøker Klinikk Stikk for.

Svangerskapskvalme og akupunktur

Ca. halvparten av gravide kvinner opplever kvalme og brekninger spesielt de første tre månedene av svangerskapet. Ikke alle vet at akupunktur og kostholdsråd kan hjelpe mot disse plagene.Akupunktur for gravide. Vårt mål med å benytte akupunktur til gravide er å forebygge plager, behandle plager og at du som gravid skal ha det best mulig.

Amming

I mange tilfeller tar det noe tid før ammingen kommer skikkelig igang, det kan være mange årsaker til dette. Noen årsaker kan være at barnet lite sugevillig, dårlig ammeteknikk slik at barnet ikke får tak i melken eller det kan være for lite melk hos mor. Ofte er der en kombinasjon som er årsaken. Amming kan noen ganger ta litt tid å lære og ikke alle barn er like ivrige og "flinke" i starten. En stor dose tålmodighet er ofte utslagsgivende. Det finnes akupunkturpunkter som erfaringsmessig kan hjelpe med å øke produksjonen av melk, vi gir dette sammen med veiledning om kost og eventuelle tilskudd.