Muskelplager

Akupunktur brukes til å behandle både akutte og langvarige smerter i muskulaturen. Muskelknuter kan føre til smerter, stivhet, nedsatt kraft, søvnforstyrrelser, hodepine og kan over tid gi mange ulike sekundære plager og symptomer. Muskelknuter/triggerpunkter oppstår når muskelene trekker seg sammen. Ved å sette nåler i triggerpunkter vil vi kunne gi avspenning i muskelen og smerten brytes. Akupunktur er derfor svært effektiv når det kommer til å behandle muskelknuter.

Vi behandler muskelen direkte og kommer helt i dypen der ingen andre behandlere kommer til.

Denne behandling kalles også for nålebehandling og brukes mye i den vestlige medisinen. Mange topidrettsutøvere får denne type behandling jevnlig for å kunne prestere på topp.

Stive muskler kan også gi en feilbelasting på skjelettet. Disse plagene løser man ved å behandle musklene for å minske belastningen på skjelettet.