Migrene og Hodepine

Fler og fler velger å bruke akupunktur som et alternativ til smertestillende medikamenter. Mange pasienter har fått hjelp av akupunktur mot kronisk hodepine. Det brukes forebyggende mot migrene for å redusere hyppigheten og intensiteten av migreneanfall.

Nye studier viser at akupunktur er nyttig ved kronisk hodepine, særlig migrene, og er billigere enn andre intervensjoner.

400 pasienter med kronisk hodepine i allmennpraksis i England og Wales ble randomisert til å få 12 akupunkturbehandlinger over tre måneder eller standardbehandling. Resultatene, publisert i BMJ, var noe bedre for intervensjonsgruppen, for eksempel brukte de færre medikamenter og hadde lavere hodepineskår etter 12 måneder.

Den økonomiske evalueringen av studien viste at kostnadene per vunne kvalitetsjusterte leveår var gunstig. Forfatterne konkluderte med at akupunktur kom godt ut sammenliknet med andre behandlinger som gis i det britiske helsevesenet, og at utvidet bruk av akupunktur ved kronisk hodepine bør vurderes.